СТРАТЕГИ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР, МАЯГТ

2020.01.10

СТРАТЕГИ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР, МАЯГТЫН ТАЛААР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ, АРГАЧЛАЛ, ЗААВАРЫГ ЭНД ДАРЖ АВНА