1 сар

2022.03.28

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/01

2022.01.11

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

2

А/02

2022.01.11

Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт оруулах тухай

Татах

3

А/03

2022.01.12

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

4

А/04

2022.01.12

Мал амьтны гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх бэлэн байдлын төлөвлөгөө батлах тухай

Татах

5

А/05

2022.01.12

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

6

А/06

2022.01.14

Боловсролын салбарын төсвийн шинэчлэлтийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах тухай

Татах

7

А/07

2022.01.14

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх/

Татах

8

А/08

2022.01.17

Хөрөнгө гаргах тухай /ахмадуудтай уулзалт хийхэд/

Татах

9

А/09

2022.01.17

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

10

А/10

2022.01.17

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай

Татах

11

А/11

2022.01.17

Сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай

Татах

12

А/12

2022.01.17

Хөрөнгө гаргах тухай /өсвөрийн шигшээ багт/

Татах

13

А/13

2022.01.17

Төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

14

А/14

2022.01.17

Аймгийн соёлын хэлтсийг Соёл, урлагийн газар болгон өөрчлөн байгуулах тухай

Татах

15

А/15

2022.01.18

Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох Н.Хэрлэнд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

16

А/16

2022.01.18

М.Болдбаатарт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

17

А/17

2022.01.18

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

18

А/18

2022.01.18

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэн өгөх тухай

Татах

19

А/19

2022.01.18

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

20

А/20

2022.01.8

Газар эзэмших эрх сэргээх тухай

Татах

21

А/21

2022.01.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

22

А/22

2022.01.19

Сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах хороог байгуулах тухай

Татах

23

А/23

2022.01.19

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

24

А/24

2022.01.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  /таблет нийлүүлэх/

Татах

25

А/25

2022.01.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  /Уламжлалт эмнэлэг/

Татах

26

А/26

2022.01.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  /багш нарт компютер нийлүүлэх /

Татах

27

А/27

2022.01.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  /Ариутгах татуурга /

Татах

28

А/28

2022.01.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  /талбай торлох /

Татах

29

А/29

2022.01.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  /автозамын тэмдэглэгээ/

Татах

30

А/30

2022.01.19

Төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай

Татах

31

А/31

2022.01.19

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

32

А/32

2022.01.19

Чандмань сумын Соёлын төвд урамшуулал олгох тухай

Татах

33

А/33

2022.01.19

Соёл урлагийн газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай

Татах

34

А/34

2022.01.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

35

А/35

2022.01.19

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

36

А/36

2022.01.19

Аймгийн аварга малчин, саальчин, тариаланч, хадланч, тэмээчин, ухэрчин, шалгаруулах тухай

Татах

37

А/37

2022.01.20

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

38

А/38

2022.01.25

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  /Халиун сумд бохир усны шугам хийх/

Татах

39

А/39

2022.01.25

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  /халиун сумд цэвэрлэх байгууламж хийх/

Татах

40

А/40

2022:01:26

Биеийн тамир, спортын газрын бүтэц орон тоог өөрчлөн батлах тухай

Татах

41

А/41

2022:01:26

Хөрөнгө гаргах тухай /ахмад настнуудад/

Татах

42

А/42

2022:01:26

“Аймгийн алдарт уяач” цол олгох тухай

Татах

43

А/43

2022:01:26

Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай

Татах

44

А/44

2022:01:26

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

45

А/45

2022.01.26

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

46

А/46

2022.01.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Шарга сумын ариутгах татуурга/

Татах

47

А/47

2022.01.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Цээл сумын халаалтын зуух/

Татах

48

А/48

2022.01.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Шарга ЗДТГ-ын засвар/

Татах

49

А/49

2022.01.27

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн сан бүрдүүлэх тухай

Татах

50

А/50

2022.01.27

Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай

Татах

51

А/51

2022.01.27

 

Татах

52

А/52

2022.01.27

Хөрөнгө гаргах тухай /нэвтрүүлэг/

Татах

53

А/53

2022.01.27

Хөрөнгө гаргах тухай /хүндэтгэл үзүүлэх/

Татах

54

А/54

2022.01.27

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ЗДТГ-ын засвар/

Татах

55

А/55

2022.01.27

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Бигэр ЗДТГ-ын засвар/

Татах

56

А/56

2022.01.27

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Чандмань ЗДТГ-ын засвар/

Татах

57

А/57

2022.01.27

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /голуудад хамгаалалтын бүс тогтоох/

Татах

58

А/58

2022.01.28

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /тохирлын гэрчилгээ/

Татах

59

А/59

2022.01.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

60

А/60

2022.01.28

Засаг даргын зөвлөлийнбүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Татах

61

А/61

2022.01.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

62

А/62

2022.01.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Тайшир агропарк /

Татах

63

А/63

2022.01.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Нэгдсэн эмнэлэг/

Татах

64

А/64

2022.01.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /цахимжуулалт/

Татах

65

А/65

2022.01.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Ундрага-Алтай/

Татах

66

А/66

2022.01.31

Ц.Халиунаад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

67

А/67

2022.01.31

Аймгийн аварга малчин, саальчин, тариаланч, хадланчдад хүндэтгэл үзүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

68

А/68

2022.01.31

Улсын хошой болон аварга малчид, аварга тариаланчдад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

Татах