# Гарчиг Файл
1. https://anyflip.com/hpftq/khhn/ Үзэх / Татах
2. https://anyflip.com/hpftq/khhn/ Үзэх / Татах
3. Говь-Алтай аймгийн 2023 оны батлагдсан төсөв Үзэх / Татах
4. Говь-Алтай аймгийн төсвийн тодотгол 2022 он Үзэх / Татах
5. Говь-Алтай аймгийн төсвийн таницуулга
6. 2022 оын 5-дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл мэдээ
7. 2021 оны жилийн эцсийн ТЕЗ санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан Үзэх / Татах
8. 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт Үзэх / Татах
9. 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт Үзэх / Татах
10. 2022 оын 3-дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл мэдээ
11. 2022 оын 2-дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл мэдээ
12. 2022 оын 1-дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл мэдээ
13. 2022- оны 1-дүгээр сарын орлогын мэдээ
14. 2022 оны батлагдсан төсөв
15. 2021 оны 11сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
16. 2021 оны төсвийн тодотгол
17. 2021 оны эхний хагас жилийн ТЕЗ санхүүгийн тайлан
18. 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт
19. 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
20. 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан