# Гарчиг Файл
21. 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
22. 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
23. 2021 оны Төсөв баталсан ИТХ-н тогтоол
24. УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ Үзэх / Татах
25. ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ Үзэх / Татах
26. ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ Үзэх / Татах
27. УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН 2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ Үзэх / Татах
28. ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ Үзэх / Татах
29. УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ Үзэх / Татах
30. БИЧИЛ ХУДАЛДАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГО ОЛЖ БАЙГАА ХҮНИЙ САРД ТӨЛӨХ ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО. Үзэх / Татах
31. УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН 2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ Үзэх / Татах
32. АЙМГИЙН 2020 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ Үзэх / Татах
33. УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ Үзэх / Татах
34. ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ Үзэх / Татах
35. УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ Үзэх / Татах
36. ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ Үзэх / Татах
37. УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН 2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ Үзэх / Татах
38. ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ Үзэх / Татах
39. УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ Үзэх / Татах
40. ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ Үзэх / Татах