7 sar

2022.10.03

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/406

2022.07.01

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

2

А/407

2022.07.01

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

3

А/408

2022.07.01

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

4

А/409

2022.07.01

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

5

А/410

2022.07.01

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

6

А/411

2022.07.01

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

7

А/412

2022.07.01

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

8

А/413

2022.07.01

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

9

А/414

2022.07.01

Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай

Татах

10

А/415

2022.07.01

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

11

А/416

2022.07.01

Газрын байршил өөрчлөх тухай

Татах

12

А/417

2022.07.01

"Алтай усан спорт чийрэгжүүлэлтийн газар" ААТҮГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

13

А/418

2022.07.01

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

14

А/419

2022.07.01

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

15

А/420

2022.07.01

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

16

А/421

2022.07.05

Техникийн комисс томилох тухай

Татах

17

А/422

2022.07.06

Хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн урвалжийн агуулахын газрын байршил тогтоох тухай

Татах

18

А/423

2022.07.06

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

19

А/424

2022.07.06

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

20

А/425

2022.07.06

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

21

А/426

2022.07.06

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

22

А/427

2022.07.06

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

23

А/428

2022.07.06

Техникийн комисс томилох тухай

Татах

24

А/429

2022.07.06

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

25

А/430

2022.07.06

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

26

А/431

2022.07.06

Комисс байгуулах тухай

Татах

27

А/432

2022.07.06

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

28

А/433

2022.07.06

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

29

А/434

2022.07.06

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

30

А/435

2022.07.07

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

31

А/436

2022.07.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

32

А/437

2022.07.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

33

А/438

2022.07.08

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

34

А/439

2022.07.08

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

35

А/440

2022.07.11

Харваачдад цол олгох тухай

Татах

36

А/441

2022.07.11

М.Будрагчаад аймгийн гоц мэргэн цол олгох тухай

Татах

37

А/442

2022.07.11

Д.Ганцоожид аймгийн  арслан цол олгох тухай

Татах

38

А/443

2022.07.11

Д.Баатархүүд аймгийн заан цол олгох тухай

Татах

39

А/444

2022.07.18

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

40

А/445

2022.07.18

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

41

А/446

2022.07.18

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж, эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

42

А/447

2022.07.18

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

43

А/448

2022.07.18

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

44

А/449

2022.07.18

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

45

А/450

2022.07.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

46

А/451

2022.07.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

47

А/452

2022.07.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

48

А/453

2022.07.22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

49

А/454

2022.07.22

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

50

А/455

2022.07.22

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

51

А/456

2022.07.22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

52

А/457

2022.07.22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

53

А/458

2022.07.22

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

54

А/459

2022.07.25

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

55

А/460

2022.07.25

Комисс томилох тухай

Татах

56

А/461

2022.07.25

Комисс томилох тухай

Татах

57

А/462

2022.07.25

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

58

А/463

2022.07.26

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

59

А/464

2022.07.26

Захирамж хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай

Татах

60

А/465

2022.07.26

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Татах

61

А/466

2022.07.26

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Татах

62

А/467

2022.07.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

63

А/468

2022.07.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

64

А/469

2022.07.26

Гэр бүл зохиогоогүй залуучуудын уулзалт, арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

65

А/470

2022.07.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

66

А/471

2022.07.26

Комисс томилох тухай

Татах

67

А/472

2022.07.27

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

68

А/473

2022.07.27

Хантайшир уулын аймаг байгуулагдсаны 100 жилийн ойн бэлтгэл ажлыг ханга ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

69

А/474

2022.07.27

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

70

А/475

2022.07.27

Аймгийн бүсийн морин уралдаан зохион байгуулах тухай

Татах

71

А/476

2022.07.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

72

А/477

2022.07.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах