2-сар

А/63

2023.02.01.

Хөрөнгө гаргах тухай.

Татах

А/64

2023.02.01.

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/65

2023.02.01.

Хөрөнгө гаргах тухай.

Татах

А/66

2023.02.01

Журам шинэчлэн батлах тухай.

Татах

А/67

2023.02.01.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай.

Татах

А/68

2023.02.02.

Гэрээ шинэчлэн байгуулах эрх олгох тухай.

Татах

А/69.

2023.02.02.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/70

2023.02.02.

Засаг даргын удирдлагын бүрэлдхүүнийг шинэчлэн батлах тухай.

Татах

А/71.

2023.02.03.

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/72

2023.02.06

Булаг хамгаалах загвар батлах тухай

Татах

А/73

2023.02.06.

Байгаль орчин аялал жуучлалын  газрын дүрэм бүтэц орон тоог батлах тухай.

Татах

А/74

2023.02.06.

Аймгийн  аврага малчин, хошой аврага малчин. Саалчин, тариаланч, хадланч  тэмээчин үхэрчин шалгаруулах тухай.  

Татах

А/75

2023.2.06

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/76

2023.:02.06.

Хөрөнгө гаргах тухай.

Татах

А/77

2023.02.06.

Хөрөнгө гаргах тухай.

Татах

А/78

2023.02.06.

Хөрөнгө гаргах тухай.

Татах

А/79

2023.02.06.

Цагаан сар 2023 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай.

Татах

 

А/80

2023.02.08

Туульсын хаан Жангар арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/81

2023.02.08

Туульсын хаан Жангар арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/82

2023.02.08

Туульсын хаан Жангар арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/83

2023.02.08

Туульсын хаан Жангар арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/84

2023.02.08

Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

А/85

2023.02.08

Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

А/86

2023.02.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/87

2023.02.09

Гэрээ байгуулж шууд худалдан авалт хийх тухай эрх олгох тухай

Татах

А/88

2023.02.09

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/89

2023.02.10

Агентлаг, сумуудын ажил дүгнэх тухай

Татах

А/90

2023.02.10

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/91

2023.02.10

Аймгийн алдарт уяач цол олгох тухай

Татах

А/92

2023.02.10

Аймгийн алдарт уяач тэмээчин цол олгох тухай

Татах

А/93

2023.02.10

Туульсын хаан Жангар арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/94

2023.02.13

Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын дарга томилох тухай

Татах

А/95

2023.02.13

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/96

2023.02.14

Гамшгаас хамгаалах “Иж бүрэн” Команд штаб-ын сургууль, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай

Татах

А/97

2023.02.14

Сар шинийн баярын өдрүүдэд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

Татах

А/98

2023.02.14

“Нээлттэй Алтай” арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай  

Татах

А/99

2023.02.16

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/100

2023.02.16

Сар шинийн баярт зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд зардал гаргах тухай

Татах

А/101

2023.02.17

Зохицуулалт хийх тухай

Татах

А/102

2023.02.17

Туульсын хаан Жангар арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/103

2023.02.17

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/104

2023.02.17

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/105

2023.02.17

Хөрөнгө зарцуулах эрх олгох тухай

Татах

А/106

2023.02.17

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/107

2023.02.17

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/108

2023.02.24

Тайшир, Жаргалан сумдад ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/109

2023.02.24

Улсын хошой болон аварга малчид, аварга тариаланч, Алтан төлийн эздэд хүндэтгэл үзүүлэх тухай

Татах

А/110

2023.02.27

Нээлттэй Алтай арга хэмжээг зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/111

2023.02.27

Сарын ажил хариуцах агентлагийн хуваарь батлах тухай

Татах

А/112

2023.02.27

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах