3 сар

2021.06.16
3 сар

Гарсан

Товч утга

Файл татах

Дугаар

Он, сар, өдөр

1

А/78

2021.03.01

Журам батлах тухай

Татах

2

А/79

2021.03.01

Газар эзэмших эрх сэргээх тухай

Татах

3

А/80

2021.03.01

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

4

А/81

2021.03.01

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгах тухай

Татах

5

А/82

2021.03.04

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

6

А/83

2021.03.04

Хөрөнгө зарцуулах тухай /Хэвлэл мэдээллийн ажилтны /

Татах

7

А/84

2021.03.04

Хөрөнгө зарцуулах тухай /Хэвлэл мэдээллийн ажилтны/

Татах

8

А/85

2021.03.05

Аймгийн аюулгүйн нөөцөд бэлтгэсэн өвс тэжээлийг хямдралтай үнээр худалдан борлуулах тухай

Татах

9

А/86

2021.03.05

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

10

А/87

2021.03.09

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

11

А/88

2021.03.09

Өвс, тэжээл сумдад хүргэхэд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

12

А/89

2021.03.10

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /цөм сүрэг/

Татах

13

А/90

2021.03.10

Үржлийн малд үзлэг, ангилалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

14

А/91

2021.03.11

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

15

А/92

2021.03.11

Хөрөнгө гаргах тухай /ихэр ботго/

Татах

16

А/93

2021.03.12

Оношлуурын нөөц бүрдүүлэх тухай

Татах

17

А/94

2021.03.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /МЭГ/

Татах

18

А/95

2021.03.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ЭМГ/

Татах

19

А/96

2021.03.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /байгаль/

Татах

20

А/97

2021.03.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /аялал жуулчлал/

Татах

21

А/98

2021.03.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /хөдөлмөр/

Татах

22

А/99

2021.03.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ШШГГ/

Татах

23

А/100

2021.03.15

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

24

А/101

2021.03.15

Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай

Татах

25

А/102

2021.03.15

Засаг даргын бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай

Татах

26

А/103

2021.03.15

Орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухай

Татах

27

А/104

2021.03.17

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Хүнхэр-эрээн нуур/

Татах

28

А/105

2021.03.18

Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай /инноваци/

Татах

29

А/106

2021.03.22

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /жимс жимсгэнэ/

Татах

30

А/107

2021.03.23

Малын сэг зэм устгах ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

31

А/108

2021.03.23

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

32

А/109

2021.03.23

Шуурхай бүлэг байгуулах тухай /малчин өрх/

Татах

33

А/110

2021.03.23

Төлөвлөгөө батлах тухай /авлига/

Татах

34

А/111

2021.03.23

Журам шинэчлэн батлах туахй /хяналт-шинжилгээ/

Татах

35

А/112

2021.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

36

А/113

2021.03.25

Төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай

Татах

37

А/114

2021.03.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /1-р сургууль/

Татах

38

А/115

2021.03.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /бага оврын цэвэрлэх байгууламж/

Татах

39

А/116

2021.03.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Хүнхэр-эрээн нуур /

Татах

40

А/117

2021.03.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Цээл сумын биеийн тамирын заал /

Татах

41

А/118

2021.03.29

“Эмчээ сонсое” арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

Татах

42

А/119

2021.03.30

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

43

А/120

2021.03.30

Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

44

А/121

2021.03.30

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Татах

45

А/122

2021.03.30

Газар эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

46

А/123

2021.03.30

Захирамжийг хэсэгчлэн хүчингүйд тооцох тухай

Татах

47

А/124

2021.03.30

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

48

А/125

2021.03.30

Комисс томилох тухай

Татах

49

А126

2021.03.30

Өрхөд зориулсан эрчим хүчний хэмнэлттэй халаалт дулаалгын төслийг хэрэгжүүлэх тухай 

Татах

50

А/127

2021.03.30

Ажлын хэсэг байгуулах тухай/120 айлын дэд бүтэц-сумдын/

Татах

51

А/128

2021.03.31

Комисс  томилох тухай /Алтай сумын ЭМТ/

Татах

52

А/129

2021.03.31

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Татах

53

А/130

2021.03.31

Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухай

Татах

54

А/131

2021.03.31

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

55

А/132

2021.03.31

Газар хамтран эзэмшүүлэх тухай

Татах