4 сар

А/177

 

2023.04.05

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай

Татах

А/178

 

2023.04.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/179

 

2023.04.05

Гэрээ байгуулах тухай

Татах

А/180

 

2023.04.05

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

А/181

 

2023.04.05

Командын штабын сургуульд оролцох бүрэлдэхүүнийг томилох тухай

Татах

А/182

 

2023.04.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/183

 

2023.04.05

Ээлжитт цэрэг татлага явуулах тухай

Татах

         

А/185

 

2023.04.06

гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 

Татах

А/184

 

2023.04.06

Хөрөнгө гарга тухай 

Татах

А/186

 

2023.04.06

Хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

         

А/187

 

2023.04.06

Гэрээнд шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/188

 

2023.04.06

Захирамжийн хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

Татах

А/189

 

2023.04.07

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай

Татах

А/190

 

2023.04.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/191

 

2023.04.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/192

 

2023.04.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/193

 

2023.04.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/194

 

2023.04.11

“Алсын хараа -2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогын сургалт зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/195

 

2023.04.11

Хувийн хэвшил, Төрийн бус байгууллагаар ажил гүйцэтгүүлэх тухай

Татах

А/196

 

2023.04.11

Улсын хошой болоон аварга малчид, Алтан төлийн эздэд хүндэтггэл үзүүлэх тухай

Татах

А/197

 

2023.04.11

Улсын нөөцийн тэжээлийг хямдралтай үнээр худалдан борлуулах тухай

Татах

А/198

 

2023.04.12

Үндэсний бичгийг лбан хэрэгцээнд нэвтрүүлэх туай

Татах

А/199

 

2023.04.12

Бэлчээрийн хөнөөлт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

Татах

А/200

 

2023.04.12

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/201

 

2023.04.12

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/202

 

2023.04.14

Хөрөнгө хүлээлцэх тухай

Татах

А/203

 

2023.04.14

Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

А/204

 

2023.04.14

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/205

 

2023.04.14

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/206

 

2023.04.17

Гэрээ шууд байгуулах эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/207

 

2023.04.18

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/208

 

2023.04.18

Арга хэмжээний нээлтийг Алтайн магтаал-аар эхлүүлэх тухай

Татах

А/209

 

2023.04.18

Комисс байгуулах тухай

Татах

А/210

 

2023.04.19

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/211

 

2023.04.19

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

А/212

 

2023.04.19

Нийтлэг үйлчилгээ УТҮГ-ын бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай

Татах

А/213

 

2023.04.19

Б.Ичинхоролд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/214

 

2023.04.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/215

 

2023.04.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/216

 

2023.04.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/217

 

2023.04.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/218

 

2023.04.20

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/219

 

2023.04.20

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/220

 

2023.04.20

Х.Лхагва-Очирт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/221

 

2023.04.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/222

 

2023.04.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/223

 

2023.04.20

Р.Мөнхжаргалд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/224

 

2023.04.21

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/225

 

2023.04.21

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/226

 

2023.04.21

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/227

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/228

 

2023.04.21

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

А/229

 

2023.04.21

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

А/230

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж, газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

А/231

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/232

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар блолгож эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

А/233

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/234

 

2023.04.21

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/235

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрх нэгтгэх тухай

Татах

А/236

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/237

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/238

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/239

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/240

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/241

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/242

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/243

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/244

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/245

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/246

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/247

 

2023.04.21

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

Татах

А/248

 

2023.04.21

Төсөл хэрэгжүүлэх тухай

Татах

А/249

 

2023.04.21

Ц.Лоохуузын нэрэмжит аймгийн Музейн үзэл бармитлалыг батлах тухай

 

Татах

А/250

 

2023.04.24

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/251

 

2023.04.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/252

 

2023.04.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/253

 

2023.04.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/254

 

2023.04.27

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/255

 

2023.04.27

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай

Татах

А/256

 

2023.04.27

Тариалан эрхлэгчдийн зөвлөгөөн зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/257

 

2023.04.27

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/258

 

2023.04.27

Комисс томилох тухай

Татах

А/259

 

2023.04.27

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/260

 

2023.04.28

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/261

 

2023.04.28

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/262

 

2023.04.28

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/263

 

2023.04.28

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/264

 

2023.04.28

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/265

 

2023.04.28

Монгол туургатан залуучуудын чуулга уулзалт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/266

 

2023.04.28

Захирамжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

А/267

 

2023.04.28

Комисс томилох тухай 

Татах