# Гарчиг Файл
1. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам Үзэх / Татах
2. “ӨӨРЧЛӨЛТИЙН УДИРДЛАГА-CHANGE MANAGEMENT” СЭДВЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ
3. БОЛОВСОН ХҮЧИН ХӨТӨЛБӨР Үзэх / Татах
4. Боловсон хүчин хөтөлбөр