Мэдээ Мэдээлэл
Статистик
Хүн Ам
59,127
+0.67% өмнөх жилээс
ДНБ
3,769,762,000
-8.16% өмнөх жилээс
Мал аж сүрэг
2,990,505
-54.91% өмнөх жилээс
Аж Үйлдвэр
1,500,000,000
-41.86% өмнөх жилээс
Санал асуулга

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Нийт 6 санал өгсөн.

Аймгийн хэмжээнд худалдах 06.00-23.00
83.33%

5 санал

Аймгийн хэмжээнд худалдах 06.00-00.00
0%

0 санал

Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй цэгүүд /Баар, караоке, кафе, ресторан/ 08.00-04.00
16.67%

1 санал

Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй цэгүүд /Баар, караоке, кафе, ресторан/ 08.00-05.00
0%

0 санал

Тендер
ЭМТ шатахуун
  • Хүлээн авах эцсийн хугацаа : 2023-05-01 15:00:00
  • Урилгын дугаар : ГААБУСЗДТГ/202301017/02/01
Багаж тоног төхөөрөмж худалдан авах
  • Хүлээн авах эцсийн хугацаа : 2023-04-13 15:00:00
  • Урилгын дугаар : ГААБУСЗДТГ/202301018/02/01
Хашиж хамгаалсан булгийн тор, шонг засаж сэлбэх
  • Хүлээн авах эцсийн хугацаа : 2023-04-06 11:00:00
  • Урилгын дугаар : ГААОНӨГ/202312024/04/01
Тэжээлийн ургамал хашаалах тор, шон
  • Хүлээн авах эцсийн хугацаа : 2023-04-05 10:00:00
  • Урилгын дугаар : ГААОНӨГ/202312008/02/01