3 сар

2022.04.04

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/107

2022.03.01

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

2

А/108

2022.03.01

 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

3

А/109

2022.03.02

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

4

А/110

2022.03.02

Аймгийн “Хүндэт иргэн”-ий шагналд хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

5

А/111

2022.03.02

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

6

А/112

2022.03.02

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

7

А/113

2022.03.02

Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

8

А/114

2022.03.02

Комисс байгуулах тухай

Татах

9

А/115

2022.03.02

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

10

А/116

2022.03.03

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

11

А/117

2022.03.03

Төрийн албаны үйлчилгээний чанарыг сайжруулах сургалт зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

12

А/118

2022.03.07

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

13

А/119

2022.03.07

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, газар эзэмших зориулалт өөрчлөх тухай

Татах

14

А/120

2022.03.07

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

15

А/121

2022.03.07

Олон улсын төгөлдөр хуурчдын уралдаанд оролцох сурагч Т.Төгөлдөрт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

16

А/122

2022.03.07

Иргэн Ж.Ганболдын эмчилгээний зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

17

А/123

2022.03.09

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

18

А/124

2022.03.10

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

19

А/125

2022.03.10

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

20

А126

2022.03.10

Шагнах тухай

Татах

21

А/127

2022.03.10

Монголын бүх ард түмний спортын XV наадмг зохион байгуулах хороо байгуулах тухай

Татах

22

А/128

2022.03.10

Монголын үндэсний спортын VII наадмг зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг  батлах тухай

Татах

23

А/129

2022.03.10

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

24

А/130

2022.03.10

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

25

А/131

2022.03.14

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

26

А/132

2022.03.15

Комисс байгуулах тухай

Татах

27

А/133

2022.03.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

28

А134

2022.03.17

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

29

А/135

2022.03.10

Төсвийн сар  улиралын хуваарь батлах тухай

Татах

30

А/136

2022.03.18

“Засагт ханы хүүхдүүд чуулга уулзалт-2022” зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

31

А/137

2022.03.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

32

А/138

2022.03.18

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

33

А/139

2022.03.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

34

А/140

2022.03.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

35

А/141

2022.03.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

36

А/142

2022.03.18

Аймгийн Онцгой комиссын Нэгдсэн шуурхай штаын оператив бүлэг байгуулах тухай

Татах

37

А/143

2022.03.21

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

38

А/144

2022.03.21

Комисс томилох тухай

Татах

39

А/145

2022.03.22

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

40

А/146

2022.03.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

41

А/147

2022.03.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

42

А/148

2022.03.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

43

А/149

2022.03.22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

44

А/150

2022.03.22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

45

А/151

2022.03.22

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

46

А/152

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

47

А/153

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

48

А/154

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

49

А/155

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

50

А/156

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

51

А/157

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

52

А/158

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

53

А/159

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

54

А/160

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

55

А/161

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

56

А/162

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

57

А/163

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

58

А/164

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

59

А/165

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

60

А/166

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

61

А/167

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

62

А/168

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

63

А/169

2022.03.23

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

64

А/170

2022.03.23

Журам шинэчлэн батлах тухай

Татах

65

А/171

2022.03.23

Газрын талбайн хэлбэр өөрчлөх тухай

Татах

66

А/172

2022.03.23

Газрын эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэ тухай

Татах

67

А/173

2022.03.25

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж, эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухай

Татах

68

А/174

2022.03.28

Комисс томилох тухай

Татах

69

А/175

2022.03.29

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

70

А/176

2022.03.29

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

71

А/177

2022.03.29

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

72

А/178

2022.03.30

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

73

А/179

2022.03.30

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

74

А/180

2022.03.30

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

75

А/181

2022.03.30

Алтай хотын 80 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

76

А/182

2022.03.30

Сургалтын зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

77

А/183

2022.03.30

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

78

А/184

2022.03.30

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

79

А/185

2022.03.30

“Нийтлэг үйлчилгээ” УТҮГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай

Татах

80

А/186

2022.03.30

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

81

А/187

2022.03.30

“Малын сэг зэмийг эстгах ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

82

А/188

2022.03.30

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

83

А/189

2022.03.30

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

84

А/190

2022.03.30

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах