А/112

2024.02.01

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/113

2024.02.01

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

А/114

2024.02.02

Н.Одончимэг дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/115

2024.02.02

Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчний орон тооны бус зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

А/116

2024.02.02

Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчний орон тооны бус зөвлөлийн нэгдсэн зөвлөгөөн зохион  байгуулах тухай

Татах

А/117

2024.02.02

Цэцэгмаад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/118

2024.02.02

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/119

2024.02.06

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/120

2024.02.06

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/121

2024.02.06

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/122

2024.02.06

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/123

2024.02.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/124

2024.02.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/125

2024.02.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/126

2024.02.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/127

2024.02.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/128

2024.02.07

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/129

2024.02.07

Цол олгох тухай

Татах

А/130

2024.02.07

Нэг удаагийн дэмжлэг олгох тухай

Татах

А/131

2024.02.08

Улсын аварга малчдад хүндэтгэл үзүүүлэх тухай

Татах

А/132

2024.02.08

2024 оны төсвийнсар улирлын хуваарь батлах тухай

Татах

А/133

2024.02.08

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/134

2024.02.08

Тусгай зөвшөөрөөл олгох тухай

Татах

А/135

2024.02.08

Бүтэц, орон тоо батлах тухай

Татах

А/136

2024.02.08

Хөдөлмөрийн аварга шалгаруулж, шагнах тухай

Татах

А/137

2024.02.08

Аймгийн тэргүүний хамт олон шалгаруулж, шагнах тухай

Татах

А/138

2024.02.08

Аймгийн тэргүүний сум шалгаруулж, шагнах тухай

Татах

А/139

2024.02.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/140

2024.02.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/141

2024.02.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/142

2024.02.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А143

2024.02.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/144

2024.02.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/145

2024.02.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/146

2024.02.11

Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Татах

А/147

2024.02.14

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/148

2024.02.15

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

А/149

2024.02.15

Улсын нөөцийн тэжээлийг сумдад олгох тухай

Татах

А/150

2024.02.16

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

А/151

2024.02.16

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/152

2024.02.16

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/153

2024.02.16

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/154

2024.02.20

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/155

2024.02.20

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/156

2024.02.21

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/157

2024.02.21

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/158

2024.02.22

Аймгийн авулгүй нөөцийн өвс тэжээлийг сумдад олгох тухай

Татах

А/159

2024.02.22

Засаг даргын нэрэмжит аймгийн аварга шалгаруулах цэрэг-спортын “Дөл” цогцолбор тэмцээнийг зохион байгууж явуулах тухай

Татах

А/160

2024.02.22

Боомтын сэргэлтийн дэд хороо байгуулах тухай

Татах

А/161

2024.02.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/162

2024.02.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/163

2024.02.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/165

2024.02.22

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай

Татах

А/166

2024.02.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/167

2024.02.29

Э.Сумъяабэйст дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах