1-сар

А/01

2024.01.05

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/02

2024.01.05

Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай

Татах

А/03

2024.01.05

Аймгийн онцгой комиссын шинэчилэн байгуулах тухай 

Татах

А/04

2024.01.05

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/05

2024.01.08

Орон нутгийн нүүрс тээврийн чиглэл тогтоох тухай

Татах

А/06

2024.01.08

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/07

2024.01.08

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/08

2024.01.08

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/09

2024.01.09

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

А/10

2024.01.10

Сургуулийн нэршил шинэчлэн батлах тухай

Татах

А/11

2024.01.10

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/12

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/13

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/14

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/15

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/16

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/17

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/18

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/19

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/20

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/21

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/22

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/23

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/24

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/25

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/26

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/27

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/28

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/29

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/30

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/31

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/32

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/33

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/34

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/35

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/36

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/37

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/38

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/39

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/40

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/41

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/42

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/43

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/44

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/45

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/46

2024.01.11

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/47

2024.01.11

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/48

2024.01.12

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/49

2024.01.12

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/50

2024.01.12

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/51

2024.01.12

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/52

2024.01.12

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/53

2024.01.12

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/54

2024.01.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/55

2024.01.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/56

2024.01.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/57

2024.01.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/58

2024.01.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/59

2024.01.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/60

2024.01.15

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

А/61

2024.01.15

Ч.Лхагваад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/62

2024.01.15

Аз жаргалтай гэр бүлийн “Сэтгэлийн хүч хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/63

2024.01.17

Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай

Татах

А/64

2024.01.17

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

А/65

2024.01.17

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

А/66

2024.01.18

С.Буянтогтоход дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/67

2024.01.18

Д.Мөнхбаатарын сургалтын төлбөрт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/68

2024.01.18

М.Цээсүрэн охин М.Нарангарав нарт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/69

2024.01.18

А.Гэрэлцэцэгт дэмжлэг үзүүлсүгэй.

Татах

А/70

2024.01.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/71

2024.01.18

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

А/72

2024.01.18

Дэмжлэг үзүүлэх тухай 

Татах

А/73

2024.01.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/74

2024.01.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/75

2024.01.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/76

2024.01.22

М.Мөнх-Эрдэнэд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/77

2024.01.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/78

2024.01.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/79

2024.01.22

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

А/80

2024.01.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/81

2024.01.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/82

2024.01.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/83

2024.01.23

Дэмжлэг олгох тухай

Татах

А/84

2024.01.23

Аймгийн хошой аварга малчин, аварга малчин, саальчин, тариаланч, хадланч, тэмээчин, үхэрчин шалгаруулах тухай

Татах

А/85

2024.01.23

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/86

2024.01.23

Комисс томилох тухай

Татах

А/87

2024.01.24

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/88

2024.01.25

Гэрээ байгуулах тухай

Татах

А/89

2024.01.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/90

2024.01.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/91

2024.01.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/92

2024.01.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/93

2024.01.26

Аймгийн алдарт уяач цол олгох тухай

Татах

А/94

2024.01.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/95

2024.01.26

Аймгийн уяач тэмээчин цол олгох тухай

Татах

А/96

2024.01.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/97

2024.01.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/98

2024.01.29

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/99

2024.01.29

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/100

2024.01.29

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/101

2024.01.29

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/102

2024.01.29

Г.Пүрэв-Очирт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/103

2024.01.29

Гамшгийн сангаас хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/104

2024.01.29

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/105

2024.01.29

Б.Одмаад дэмлжг үзүүлэх тухай

Татах

А/106

2024.01.29

Б.Мөнхцоожид дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/107

2024.01.29

Х.Сарантуяад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/108

2024.01.29

Хамтарсан хяналт, шалгалт хийх тухай

Татах

А/109

2024.01.29

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/110

2024.01.29

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/111

2024.01.29

Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэх тухай 

Татах