Мэдээ Мэдээлэл
Статистик
Хүн Ам
59,127
+0.67% өмнөх жилээс
ДНБ
3,769,762,000
-8.16% өмнөх жилээс
Мал аж сүрэг
2,990,505
-54.91% өмнөх жилээс
Аж Үйлдвэр
1,500,000,000
-41.86% өмнөх жилээс
Санал асуулга

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Нийт 17 санал өгсөн.

Аймгийн хэмжээнд худалдах 06.00-23.00
41.18%

7 санал

Аймгийн хэмжээнд худалдах 06.00-00.00
17.65%

3 санал

Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй цэгүүд /Баар, караоке, кафе, ресторан/ 08.00-04.00
29.41%

5 санал

Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй цэгүүд /Баар, караоке, кафе, ресторан/ 08.00-05.00
11.76%

2 санал