Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын тов гарлаа

2022.06.27

Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журмын холбогдох зүйл, заалтыг үндэслэн Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэлийг 2022 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09:00 цагаас 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 09:00 цагийн хоорондох, шалгалтыг 2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулах Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол гарлаа.

Доорх холбоос дээр дарна уу.

https://csc.gov.mn/s/44/1235?fbclid=IwAR22nHuHRAjkgwlogAA_r1dFob9BgjJ9H_SUoaJpXlR5dQyHXeA_tedxMJ0