2022 ОНЫ НАМРЫН УЛИРЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАД 37 ИРГЭН ТЭНЦЛЭЭ.

2022.10.17
2022 оны намрын улирлын төрийн албаны ерөнхий шалгалтад 121 иргэн бүртгүүлснээс 110 иргэн буюу 90.9 % нь шалгалт өгч, 33.63 % буюу 37 иргэн тэнцлээ.