СУРГАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

2014.10.21

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

      Монгол Улсын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны сайдын 2010 оны 353 дугаартушаалаар батлагдсан ”Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага”, “Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх нөхцөл”-ийн загварын дагуу аймгийн 28 сургууль, 27 цэцэрлэгт сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг олголоо.

СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУД:

 
 
Сургуулийн нэр
Бүртгэлийн дугаар Гэрчилгээний дугаар Зөвшөөрөл дуусах хугацаа
1 Алтай сумын сургууль 12 5 2 1001 0000107 2017.09.20
2 Баян-Уул сумын сургууль 12 5 2 1002 0000088 2017.09.20
3 Бигэр сумын сургууль 12 5 2 1003 0000089 2017.09.20
4 Бугат сумын сургууль 12 5 2 1004 0000090 2017.09.20
5 Дарви сумын сургууль 12 5 2 1005 0000091 2017.09.20
6 Дэлгэр сумын сургууль 12 5 2 1006 0000092 2017.09.20
7 Гуулингийн сургууль 12 5 2 1007 0000093 2017.09.20
8 Жаргалан сумын сургууль 12 5 2 1008 0000094 2017.09.20
9 Тайшир сумын сургууль 12 5 2 1009 0000095 2017.09.20
10 Тонхил сумын сургууль 12 5 2 1010 0000096 2017.09.20
11 Төгрөг сумын сургууль 12 5 2 1011 0000097 2017.09.20
12 Халиун сумын сургууль 12 5 2 1012 0000098 2017.09.20
13 Хөхморьт сумын сургууль 12 5 2 1013 0000099 2017.09.20
14 Цогт сумын сургууль 12 5 2 1014 0000100 2017.09.20
15 Баянтооройн сургууль 12 5 2 1015 0000101 2017.09.20
16 Цээл сумын сургууль 12 5 2 1016 0000102 2017.09.20
17 Шарга сумын сургууль 12 5 2 1017 0000103 2017.09.20
18 Чандмань сумын сургууль 12 5 2 1018 0000104 2017.09.20
19 Эрдэнэ сумын сургууль 12 5 2 1019 0000105 2017.09.20
20 Есөнбулаг сумын 1-р сургууль 12 5 2 1020 0000106 2017.09.20
21 Есөнбулаг сумын 2-р сургууль 12 5 2 1021 0000087 2017.09.20
22 Есөнбулаг сумын 3-р сургууль 12 5 2 1022 0000108 2017.09.20
23 Хантайшир-Эрдэм цогцолбор 12 5 2 1023 0000109 2017.09.20
 
24
ЭМШУИС-ийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар сургуулийн хими, англи хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль  
12 5 2 1024
 
0000110
 
2017.09.20
25 Оюуны түлхүүр 12 5 2 1025 0000111 2017.09.20
26 Тахийн тал 12 5 2 1026 0000112 2017.09.20
27 Алтансоёмбо 12 5 2 1027 0000113 2017.09.20
28 Олонбулаг 12 5 2 1028 0000114 2017.09.20

                       


СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮД:  

Цэцэрлэгийн нэр Бүртгэлийн дугаар Гэрчилгээний дугаар Дуусах хугацаа
1 Алтай сумын цэцэрлэг 12 5 2 2001 0000115 2017.09.20
2 Баян-Уул сумын цэцэрлэг 12 5 2 2002 0000116 2017.09.20
3 Бигэр сумын цэцэрлэг 12 5 2 2003 0000117 2017.09.20
4 Бугат сумын цэцэрлэг 12 5 2 2004 0000118 2017.09.20
5 Дарви сумын цэцэрлэг 12 5 2 2005 0000119 2017.09.20
6 Дэлгэр сумын цэцэрлэг 12 5 2 2006 0000120 2017.09.20
7 Гуулингийн цэцэрлэг 12 5 2 2007 0000121 2017.09.20
8 Жаргалан сумын цэцэрлэг 12 5 2 2008 0000122 2017.09.20
9 Тайшир сумын цэцэрлэг 12 5 2 2009 0000123 2017.09.20
10 Тонхил сумын цэцэрлэг 12 5 2 2010 0000124 2017.09.20
11 Төгрөг сумын цэцэрлэг 12 5 2 2011 0000125 2017.09.20
12 Халиун сумын цэцэрлэг 12 5 2 2012 0000126 2017.09.20
13 Хөхморьт сумын цэцэрлэг 12 5 2 2013 0000127 2017.09.20
14 Цогт сумын цэцэрлэг 12 5 2 2014 0000128 2017.09.20
15 Баянтооройн цэцэрлэг 12 5 2 2015 0000129 2017.09.20
16 Цээл сумын цэцэрлэг 12 5 2 2016 0000130 2017.09.20
17 Шарга сумын цэцэрлэг 12 5 2 2017 0000131 2017.09.20
18 Чандмань сумын цэцэрлэг 12 5 2 2018 0000132 2017.09.20
19 Эрдэнэ сумын цэцэрлэг 12 5 2 2019 0000133 2017.09.20
20 Есөнбулаг сумын 1-р цэцэрлэг 12 5 2 2020 0000134 2017.09.20
21 Есөнбулаг сумын 2-р цэцэрлэг 12 5 2 2021 0000135 2017.09.20
22 Есөнбулаг сумын 3-р цэцэрлэг 12 5 2 2022 0000136 2017.09.20
23 Есөнбулаг сумын 4-р цэцэрлэг 12 5 2 2023 0000137 2017.09.20
24 Есөнбулаг сумын 5-р цэцэрлэг 12 5 2 2024 0000138 2017.09.20
25 Есөнбулаг сумын 6-р цэцэрлэг 12 5 2 2025 0000139 2017.09.20
26 “Хантайшир-Эрдэм” цэцэрлэг 12 5 2 2026 0000140 2017.09.20
27 “Оюуны өргөө” цэцэрлэг 12 5 2 2027 0000141 2017.09.20