Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан

2018.09.09
Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан огноо хэлэлцэх асуудал хурлын тойм хуралдааны төрөл
Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан-19 2018.10.2

Дэлгэрэнгүй ...

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурал 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр хуралдаж “Жендэрийн тэгш байдлыг хангах хөтөлбөр”, “Бид оролцъё, хамтдаа хөгжье”  дэд хөтөлбөр, “Говийн гайхамшигт-6” хөтөлбөр, “Аймгийн соёл урлагийн салбарыг  дэмжих” зэрэг хөтөлбөрүүдийг тус тус хэлэлцэж, аймгийн ИТХ-н Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд өргөн барихаар шийдвэрлэв. Дэлгэрэнгүй ...

Ээлжит