"ИХ ГОВИЙН ТЭМЭЭНИЙ БАЯР-2016" ТЭМЭЭЧДИЙН 11-Р ИХ НААДАМ 11 САРЫН 26-27-НИЙ ӨДРҮҮДЭД БИГЭР СУМД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

2016.11.07