УРИЛГА

2023.05.02
Говь-Алтай аймгийн төв Есөнбулаг сумын Солонго хорооллын нутаг дэвсгэрт инженерийн шугам сүлжээ бүрэн шийдэгдсэн орон сууцны бүсэд 30 болон 50 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажлыг өөрийн хөрөнгөөр барьж, ашиглалтад оруулах хүсэлтэй ОРОН НУТГИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙГ (барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй) урьж байна. 30 болон 50 айлын орон сууцны нэг маягийн зураг төсөв магадлалын дүгнэлтээ