2017 онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээ

2018.03.16
Д/д      Барилга байгууламж,        их засварын ажлын нэр,  хүчин чадал Гүйцэтгэгч Гэрээний эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2017 оны төлөвлөгөө  /төг./ Гэрээний дүн Олгосон санхүүжилт Үлдэгдэл Ажлын гүйцэтгэл хувь
1 Дэлгэр сум Гуулин тосгоны сургуулийн дотуур байр, гал тогоо, зуухны барилгын хамт барих ажлын үлдэгдэл "Шадар туслагч" ХХК 2016              100,000,000            60,000,000            60,000,000            58,000,000             2,000,000 100%
2 Солонго хорооллын 3,8 км хатуу хучилттай авто замын гэрэлтүүлгийн ажлын үлдэгдэл "Термо элект трейд" ХХК 2016              145,979,279            31,979,279            81,979,279            81,979,279                         -   100%
3 Инженерийн хийцтэй худаг шинээр гаргах, уст цэгийн хайгуул хийх "Амирпроф" ХХК /Уст цэгийн хайгуул хийх/  2017.06.13-2017.10.01              165,000,000          165,000,000            81,120,000            81,120,000                         -   100%
"Ус-Алтай" ХХК /Инженерийн хийцтэй худаг/ 2017.07.28-2017.10.15            75,000,000            75,000,000                         -   40%
4 Дэлгэр сумын Үнээн усны шинэ суурьшлын бүсэд худаг гаргах                    15,000,000            15,000,000            15,000,000            15,000,000                         -   0%
5 Алтай хотын "Сайн байна уу" хаалгыг шинээр хийх "Жи Ти Кэй Эс" ХХК 2017.06.01-2017.08.05              200,000,000          200,000,000          199,901,705          199,901,705                         -   100%
6 Улсын чанартай замын дагуух Алтай хот доторх аюулгүйн тойргийн орчинг тохижуулах "Онхотын булаг" ХХК 2017.06.22-2017.07.10                80,000,000            80,000,000            79,850,000            79,850,000                         -   100%
7 Алтай хотын тохижилтын ажил "Дэвжих Очир" ХХК 2017.07.19-2017.08.22                50,000,000            50,000,000            50,000,000            50,000,000                         -   100%
8 Есөнбулаг сумын 1-р сургуулийн спорт заалны өргөтгөл барих                  120,000,000          120,000,000                           -                           -   0%
9 Эмнэлгийн хог хаягдлын барилгын дулаан, цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам татах "Ундарга-Алтай" ОНӨААТҮГ 2017.08.11-2017.09.01                35,000,000            35,000,000            34,791,686            34,206,188                585,498 100%
10 Шүтээний өндөрлөг цогцолборыг их засварт оруулах. "Ашид гэгээн өргөө" ХХК 2017.10.13-2018.06.01              100,000,000          100,000,000            99,500,000            49,202,405            50,297,595 30%
11 5, 6, 7, 20-р байр чиглэлийн ариутгах татуургын төв шугам сүлжээг шинэчлэн солих. "Ундарга-Алтай" ОНӨААТҮГ 2017.07.14-2017.08.10                38,547,310            38,547,310            37,967,103            37,315,303                651,800 100%
12 Алтай хотын гэр хорооллын хатуу хучилтай авто замын засвар, арчлалт "ГА-АЗЗА" ТӨХК 2017.06.22-2017.07.20                60,000,000            60,000,000            59,999,937            59,914,289                  85,648 100%
13 Алтай хотын үерийн усны хамгаалалт байгууламжийн далангийн засвар "Ээж хайрхан констракшн" ХХК 2017-2018                45,000,000            45,000,000            45,000,000            40,481,314             4,518,686 90%
14 Мал эмнэлэг хөлс  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 2017              370,500,000          370,500,000          370,500,000          370,366,800                133,200 40%
15 Алтай радио дэмжлэг Алтай радио 2017                64,966,200            21,655,600            21,655,600            21,655,600                         -   100%
16 "Эрүүл Ус" ОНӨААТҮГазарт олгох санхүүгийн дэмжлэг "Эрүүл Ус" ОНӨААТҮГ 2017              192,100,000            80,000,000            80,000,000            80,000,000                         -   100%
17 Төгрөг сумын ундны ус зөөвөрлөх авто машины дэмжлэг "Алтайн нуруун шонхор" ХХК 2017.06.27-2017.07.07                50,000,000            40,000,000            50,000,000            40,000,000   100%
18 Сум дундын эмнэлгийг шүдний эмчилгээний багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах "Воко дент" ХХК 2017.06.27-2017.07.31                20,000,000            20,000,000            19,975,000            19,975,000                         -   100%
19 "Хоггүй цэвэр Алтай" хөтөлбөрийн хүрээнд  Алтай хотын гудамж талбай, гэр хорооллын хог зайлуулах, Хогийн пункер байгуулах "Дөл өөдөө" ХХК 2017.08.10-2017.10.20              125,000,000          125,000,000          122,681,946          122,681,946                         -   40%
20 Хот тохижуулах газрын хог тээврийн автомашины парк шинэчлэлт "Жавхлант сүлд" ХХК 2017.06.12-2017.06.26                60,000,000            60,000,000            59,500,000            59,500,000                         -   100%
21 "Ногоон-Алтай" хөтөлбөрийн хүрээнд "Ногоон ажлын байр"  төслийг хэрэгжүүлж, Алтай хотын хаалганаас Баарангийн даваа хүртэл 10 км авто замын дагуу 12000 ширхэг мод тарих. "Монобилка" ХХК 2017              165,000,000            80,000,000            80,000,000            80,000,000                         -   50%
22 Үйлдвэржилтийн газрын зураг гаргаж, малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах, чулуу, будаг, шохой, цемент зэрэг барилгын материалын үйлдвэрийн ТЭЗҮ, бизнесийн төсөл боловсруулах. "Эс Ай Си Эй" ХХК 11/30/2017                15,000,000            15,000,000            15,000,000            15,000,000                         -   30%
23 Алтай хотын нийтийн эзэмшлийн талбай, гэр хороололд утасгүй интернет буюу Wi-Fi орчин бүрдүүлэх Есөнбулаг сумын ЗДТГ /Эрх шилжүүлсэн/ 2017                15,000,000            15,000,000            14,000,000            14,000,000                         -   100%
24 Алтай хотын гэр хороололд хатуу хучилттай автозам барих зураг төсөв хийлгэх "Классик роуд" ХХК 2017.05.22-2017.07.24                24,000,000            24,000,000            23,980,000            23,980,000                         -   100%
25 Зураг, төсөв боловсруулах хөрөнгийн эх үүсвэр "Ди Ди Эй Жи" ХХК 2017.11.16-2018.02.16                80,000,000            35,325,561            74,880,000            74,880,000                         -   30%
26 Үндэсний болон аймгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, бусад төсөл,  арга хэмжээнд   2017              300,000,000          285,000,000         263,551,000          263,551,000                          -   100%
27 Чандмань сумын Хүрхрээгийн услалтын системийн засвар шинэчлэл "Аригшан" ХХК 2016                67,800,000            50,206,950            50,206,950            50,206,950                         -   100%
28 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Ус цаг уур орчны шинжилгээний газар 2017                10,000,000            10,000,000            10,000,000            10,000,000                         -   100%
29 Алтай хотын хогийн нэгдсэн цэгийг хайсжуулах Есөнбулаг сумын ЗДТГ /Эрх шилжүүлсэн/ 2017.06.15-2017.07.31                10,000,000            10,000,000            10,000,000            10,000,000                         -   100%
30 Тайшир сумын Хуримт багийн услалтын системийн үерийн далангийн засвар Далан бүлэг /Нямдорж/ 2017.09.01-2017.10.01                  5,000,000             5,000,000             5,000,000             5,000,000                         -   100%
31 Дарив сумын төвийн  ЦДАШ, трансформатор засварлахад дэмжлэг                       5,000,000             5,000,000             5,000,000               5,000,000 0%
32 Эрээн нуурын эко системийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, цэвэрлэхэд дэмжлэг Таван эрдэнэ бүлэг /Энхтүвшин/ 2017                  5,000,000             5,000,000             5,000,000             5,000,000                         -   100%
33 Есөнбулаг сумын гэр хороололд байрлах тоглоомын талбайг сэргээн засварлах Есөнбулаг сумын ЗДТГ /Эрх шилжүүлсэн/ 2017.06.20-2017.06.27                  8,000,000             8,000,000             8,000,000             8,000,000                         -   100%
34 Нэгдсэн эмнэлэгт нэн шаардлагатай байгаа нярайн шарлагын аппарат авах "Воко дент" ХХК 2017                  7,000,000             7,000,000             7,000,000             7,000,000                         -   100%
35 Аймгийн баяр наадмын зардал Аймгийн ЗДТГ 2017.07.10                15,000,000            15,000,000            15,000,000            15,000,000                         -   100%
  Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн               2,768,892,789       2,287,214,700       2,231,040,206       2,157,767,779            63,272,427