Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ олголтын мэдээ /2018.08.03-2018.08.30/

2019.09.04

Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ олголтын мэдээ /2019.08.03-2019.08.30/

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БОЛОН ТҮҮНИЙ ТУСЛАХ БАРИЛГА, ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТ

Байршил                   /Сум, баг/

Нэр төрөл, хүчин чадал

Давхрын тоо

Барилгын ажлын зураг төсөл зохиогч

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч

БАЗГ-ний дугаар, онсар өдөр өвшөөрлийн дугаар/

Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа

1

Жаргалан сум, Индэрт, Жинст, Жаргалан багуудад

Алтай хотын үерийн далан байгууламж барих 2 дугаар ээлжийн ажил, 4879м

-

“Жишиг проект”ХХК

“Мөнх тооройт” ХХК

2018.08.03

ГАА-ЗДТГ-26/18

2018.08.03-2018.11.01

2

Есөнбулаг сум, Харзат баг

6 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажил

2

-

“Өргөө засал” ХХК

2018.08.03

ГАА-ЗДТГ-27/18

2018.08.03-2018.11.01

3

Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг

Номын сангийн барилга, 100 хүүхэд

2

“Ди Ди Эй Жи”ХХК

“Рокпэйнт групп” ХХК

2018.08.06

ГАА-ЗДТГ-28/18

2018.08.06-2018.10.10

4

Дарив сум4-р баг

320 хүүхдийн сургуулийн өргөтгөлийн барилга

2

“Барилга байгууламж”ХХК

/холболт/

“Цахир толгойн орд” ХХК

2018.08.06

ГАА-ЗДТГ-29/18

2018.08.06-2018.11.25

5

Чандмань сумӨлзийбулагбаг

100 хүүхдийн дотуур байрны барилга

2

“Ди Ди Эй Жи”ХХК

“Жаксстоун” ХХК

2018.08.06

ГАА-ЗДТГ-30/18

2018.08.06-2018.11.30

6

Есөнбулаг сум, Жинст баг

Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга

2

“Энхийн жаргал констракшн”ХХК

“Агни трейд” ХХК

2018.08.06

ГАА-ЗДТГ-31/18

2018.08.11-2018.11.30

7

Есөнбулаг сум, Баяншанд, Баянхайрхан, Индэрт, Жаргаланбаг

Баяншанд, Баянхайрхан, Индэрт, Жаргаланбагуудад0.4 кВт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл

-

“Шугам”ХХК

“Алтайн хүрд” ХХК

2018.08.07

ГАА-ЗДТГ-32/18

2018.08.07-2018.08.25

8

Цогт сум

100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

2

“Барилга байгууламж”ХХК  /холболт/

“Шимт газар” ХХК

2018.08.09

ГАА-ЗДТГ-33/18

2018.08.09-2018.11.30

9

Дэлгэр сум, Баянсан баг

320 хүүхдийн сургуулийн барилга

2

“Ди Ди Эй Жи”ХХК

“Дэлгэр констракшн” ХХК

2018.08.15

ГАА-ЗДТГ-34/18

2018.08.15-2018.11.30

10

Төгрөг сум,Мааньт баг

12 жилийн дунд сургуулийн засварын ажил

1

-

“Дуурсах-Алтай” ХХК

2018.08.15

ГАА-ЗДТГ-35/18

2018.08.16-2018.09.10

11

Халиун сум, Сүүж баг

100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

2

“Барилга байгууламж”ХХК /холболт/

“Баянмогод” ХХК

2018.08.15

ГАА-ЗДТГ-36/18

2018.08.15-2018.11.01

12

Эрдэнэ сум, Мандал толгой

100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

2

“Барилга байгууламж”ХХК /холболт/

“Хөндлөн чоно” ХХК

2018.08.16

ГАА-ЗДТГ-37/18

2018.08.15-2018.12.20

13

Хөхморьт сум, Сайн уст баг

Цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил

 

 

“Хүслэнт хүдэр” ХХК

2018.08.16

ГАА-ЗДТГ-38/18

2018.08.16-2018.09.20

14

Цогт сум, Баянтоорой тосгон

Мазаалай цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил

 

-

“Хайчийн нуруу” ХХК

2018.08.16

ГАА-ЗДТГ-39/18

2018.08.16-2018.09.25

15

Есөнбулаг сум, Түмэн баг

4 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засвар, өргөтгөлийн ажил

2

“Барилгын зураг төсвийн товчоо” ОНӨААТҮГ

“Харшийн цуурай” ХХК

2018.08.20

ГАА-ЗДТГ-40/18

2018.08.20-2018.10.12

16

Цогт сум

Сумын төвд жишиг гудамж бий болгож, тохижуулах ажил багц-9 /380 м автозам, явган зам, зогсоол, гэрэлтүүлэг/

-

-

“Модон чөлөө” ХХК

2018.08.23

ГАА-ЗДТГ-41/18

2018.08.22-2018.10.15

17

Тонхил сум

Сумын төвд жишиг гудамж бий болгож, тохижуулах ажил багц-8/380 м автозам, явган зам, зогсоол, гэрэлтүүлэг/

-

-

“Харшийн цуурай” ХХК

2018.08.23

ГАА-ЗДТГ-42/18

2018.08.22-2018.10.20

18

Жаргалан сум,Буянбат баг

Бүрэн дунд сургуулийн халаалтын системийг бүрэн шинэчлэх ажил

-

“Их мянган инженерчлэл” ХХК

“Айргийн хад” ХХК

2018.08.23

ГАА-ЗДТГ-43/18

2018.08.23-2018.09.01

19

Жаргалан сум,Буянбат баг

Бүрэн дунд сургуулийн барилгын дээвэр засварлах ажил

1

“Их мянган инженерчлэл” ХХК

“Шадар туслагч” ХХК

2018.08.23

ГАА-ЗДТГ-44/18

2018.08.23-2018.09.01

20

Шарга сум, Баянгол

Сумын төвд жишиг гудамж бий болгож, тохижуулах ажил багц-6,/380 м автозам, явган зам, зогсоол, гэрэлтүүлэг/

-

-

“Айргийн хад” ХХК

2018.08.23

ГАА-ЗДТГ-45/18

2018.08.23-2018.10.30

21

Бигэр сум

Сумын төвд жишиг гудамж бий болгож, тохижуулах ажил багц-4/380 м автозам, явган зам, зогсоол, гэрэлтүүлэг/

-

-

“Өнө-Алтай” ХХК

2018.08.23

ГАА-ЗДТГ-46/18

2018.08.23-2018.11.15

22

Жаргалан сум

Сумын төвд жишиг гудамж бий болгож, тохижуулах ажил багц-5/380 м автозам, явган зам, зогсоол, гэрэлтүүлэг/

-

-

“Өнө-Алтай” ХХК

2018.08.23

ГАА-ЗДТГ-47/18

2018.08.23-2018.11.15

23

Эрдэнэ сум

Сумын төвд жишиг гудамж бий болгож, тохижуулах ажил багц-11/380 м автозам, явган зам, зогсоол, гэрэлтүүлэг/

-

-

“Өнө-Алтай” ХХК

2018.08.23

ГАА-ЗДТГ-48/18

2018.08.23-2018.11.15

24

Төгрөг сум

Сумын төвд жишиг гудамж бий болгож, тохижуулах ажил багц-12/380 м автозам, явган зам, зогсоол, гэрэлтүүлэг/

-

-

“Өнө-Алтай” ХХК

2018.08.23

ГАА-ЗДТГ-49/18

2018.08.23-2018.11.15

25

Тайшир сум

Сумын төвд жишиг гудамж бий болгож, тохижуулах ажил багц-10 /380 м автозам, явган зам, зогсоол, сандал, цэцгийн мандал/

-

-

“Дөл-Өөдөө” ХХК

2018.08.24

ГАА-ЗДТГ-50/18

2018.08.23-2018.10.15

26

Бугат сум

Сумын төвд жишиг гудамж бий болгож, тохижуулах ажил багц-3/380 м автозам, явган зам, зогсоол, гэрэлтүүлэг/

-

-

“Аксу-Алтай” ХХК

2018.08.30

ГАА-ЗДТГ-51/18

2018.08.30-2018.10.25

27

Цогт сум

Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ортой

-

Барилга байгууламж ХХК

Сод Энх констакшин

2018.08.30 AZDTG-53/18

2018.09.01- 2018.10.15