КАЗАКСТАН УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.НАЗАРБАЕВЫН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛГЭЭР 2017-2018 ОНД “БҮС НУТГИЙН ХӨГЖИЛ” СЭДВЭЭР МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ БҮРТГЭЖ БАЙНА.

2017.06.23

.