ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛДЭГ ЭМИЙН САНГИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН СУДАЛГАА

2017.10.30
Д/д Сумын харьяалал Аж ахуйн нэгжийн нэр Үйл ажиллагаа явуулах эмийн сангийн нэр Байрлал Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа
1 Есөнбулаг Ариун тун Алтай ХХК Ариунтун Алтай Харзат баг  2020
2 Есөнбулаг Оргил мөнгөн Алтай ХХК Ариунтун Харзат баг Шилэн захын хойно 2022
3 Есөнбулаг Дүүрэн ембүү ХХК Өлзийт тан Дэвшил хороолол 7-р байрны хажууд 2022
4 Есөнбулаг Амин дэм Алтай ХХК Амин дэм Харзат баг 2020
5 Есөнбулаг Ажийн гэрэл хоршоо Ажийн гэрэл Харзат баг хуучин эмийн сангийн байр 11/14/2017
6 Есөнбулаг Бамбайн үндэс ХХК Бамбайн үндэс Харзат баг ЭМГ урд 12/17/2021
7 Есөнбулаг Алтай тан ХХК Алтай эмийн сан ЕБ харзат баг 11/14/2017
8 Есөнбулаг ГАА-ийн эм хангамж ХХК Эм хангамж эмийн сан ЕБ харзат баг 33-б байр 8/28/2018
9 Есөнбулаг Монос улаанбаатар ХХК Монос эмийн сан ЭМГ-ын баруун талд 12/17/2019
10 Есөнбулаг Монос улаанбаатар ХХК Монос  24 цагийн эмийн сан Харзат баг 22-р байр 11/12/2018
11 Есөнбулаг Монос фарм ХХК Монос эм ханган нийлүүлэх байгууллага ЭМГ-ын баруун талд 11/12/2018
12 Есөнбулаг Монгол эм импекс Эм хангамж эм ханган нийлүүлэх байгууллага Харзат баг 33-б байр 1/1/2018
13 Есөнбулаг Мөнхийн шидэт тун ХХК Мөнхийн шидэт тун ХХК хөгжил хороолол 4-р байр 9/24/2017
15 Есөнбулаг Мөнхийн тун ХХК Мөнхийн тун эм ханган нийлүүлэх байгууллага Баянхайрхан баг Өгөөжийн гудамж 2/6/2018
16 Есөнбулаг Ази фарм ХХК Ази фарм эмийн сан Баянхайрхан баг Өгөөжийн гудамж 2/6/2018
17 Есөнбулаг Түмэн туяа ХХК  Түмэнтуяа эмийн сан баянхайрхан баг 8-28 тоот 2/26/2019
18 Есөнбулаг ГАА-ийн эм хангамж ХХК Капитал эмийн сан Харзат баг батсуурийн гудамж 7/6/2018
19 Есөнбулаг Сант арвин ХХК Ээлт эмийн сан Баянхайрхан баг Өгөөжийн гудамж 7/6/2018
20 Баян-Уул сум Баян гурван жаргалант ХХК Тэргүүн фарм эмийн сан Баян-Уул сумын төв 11/15/2019