Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ олголтын мэдээ/2018.04.13-2018.05.30/

2018.09.04

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БОЛОН ТҮҮНИЙ ТУСЛАХ БАРИЛГА, ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТ

Байршил                   /Сум, баг/

Нэр төрөл, хүчин чадал

Давхрын тоо

Барилгын ажлын зураг төсөл зохиогч

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч

БАЗГ-ний дугаар, онсар өдөр өвшөөрлийн дугаар/

Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа

1

Есөнбулаг сум, Баянхайрхан баг

960 хүүхдийн сургуулийн барилга

3

 

“Одкон холдинг” ХХК

“Жинст транс” ХХК

2018.04.13

ГАА-ЗДТГ-01/18

2018.04.13-2018.08.25

2

Есөнбулаг сум, Харзат баг

ЭМШУИС-ийн харъяа Анагаах Ухааны коллежийн 960 суудалтай сургуулийн барилга

3

 

“Жи Эй Икс” ХХК

“Манхан Уст” ХХК

2018.04.13

ГАА-ЗДТГ-02/18

2018.04.13-2018.08.25

3

Есөнбулаг сум, Харзат баг

Эрүүл мэндийн яамны харьяа 50 ортой төрөх эмнэлэгийн барилга

3

“ЭЗТ” ХХК

“ЭСБА интернэшнл” ХХК

2018.04.20

ГАА-ЗДТГ-03/18

2018.04.20-2018.06.01

4

Есөнбулаг сум, Жинст баг

Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга

2

 

“Батпроект” ХХК

“Уран-Охид” ХХК

2018.04.23

ГАА-ЗДТГ-04/18

2018.04.23-2018.09.25

5

Цээл сум, Жаргалан баг

Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор

2

“Актас” ХХК

“Зост-Өргөө” ХХК

2018.04.23

ГАА-ЗДТГ-05/18

2018.04.23-2018.07.01

6

Есөнбулаг сум, Жаргалан баг

Шүтээний өндөрлөгийн их засварын ажил

 

“Барилгын зураг төсвийн товчоо” ОНӨААТҮГ 

“Ашид гэгээн өргөө” ХХК

2018.04.23

ГАА-ЗДТГ-06/18

2018.04.23-2018.06.01

7

Есөнбулаг сум, Түмэн баг

Марал-Алтай өрхийн эмнэлэг ажил

2

“Барилга байгууламж”ХХК 

“Ашид гэгээн өргөө” ХХК

2018.05.03

ГАА-ЗДТГ-07/18

2018.05.03-2018.07.01

8

Тонхил сум, Алтансоёмбо баг

30 кВт суурилагдсан хүчин чадалтай нарны эрчим хүчний эх үүсвэр барих, 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах ажил

1

“Тайгер консалтинг”ХХК 

“Эрчим-Электрик” ХХК

2018.05.07

ГАА-ЗДТГ-08/18

2018.05.03-2018.06.01

9

Есөнбулаг сум

1-р зэргийн гол дам дагуух үерийн далангийн шинэчлэлт, орчны тохижилтын ажил /цувраа цэцэрлэг байгуулах /11830 м2/

 

“Барилга байгууламж”ХХК 

“Жи Ти Кэй Эс” ХХК

2018.05.11

ГАА-ЗДТГ-09/18

2018.05.13-2018.07.01

10

Есөнбулаг сум, Харзат баг

Өвс тэжээлийн агуулахын барилга, 10 тн

1

“Люкс товер”ХХК 

“Ашид гэгээн өргөө” ХХК

2018.05.29

ГАА-ЗДТГ-10/18

2018.05.29-2018.07.03

11

Есөнбулаг сум, Харзат баг

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын конторын барилгын их засвар

2

“Люкс товер”ХХК 

“Гуулин-Эрдэнэ” ХХК

2018.05.29

ГАА-ЗДТГ-11/18

2018.05.29-2018.06.25

12

Жаргалан сум, Буянбат баг

Төвлөрсөн халаалтын зуухны барилга угсралтын ажил /2.1 мВт/

2

“Сээмий”ХХК 

“Эн Ар Жи Эм” ХХК

2018.05.29

ГАА-ЗДТГ-12/18

2018.05.29-2018.11.30

---oOo--