2019 онд гүйцэтгүүлсэн ажил

2019.11.05

Байгууллагын нэр

Зардал

1

  Улаан загалмайн хороо 

5000000

2

Говь-Алтай аймгийн иргэний нийгмийн нэгдсэн зөвлөл

6000000

3

Баялаг бүтээгчдийн холбоо

1000000

4

Аймгийн үсчин гоо засалчдын холбоо

500000

5

Үйлдвэрлэлийн хороодын холбоо

1000000

6

Эмэгтэйчүүдийн холбоо

1500000

7

Хантайшир утга зохиолын нэгдэл

2000000

8

Тогооч нарын холбоо

1000000

9

Аймгийн Залуучуудын холбоо

2000000

10

Аймгийн сэтгүүлчдийн холбоо

1000000

11

Дэлгэр сэтгэл

1000000

12

Байгаль орчны иргэний зөвлөл

500000

13

Аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо

500000

14

Бэлчээр эзэмшигчидийн холбоо

1000000

15

“Гоо даль” төрийн бус байгууллага

500000

16

Батлан хамгаалах туслах нийгэмлэг

500000

17

Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим

1000000

18

Худалдаа эд хэрэглэгчдийн хоршоодын холбоо

500000

19

Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үндэсний холбооны ГАА дахь салбар

1 500 000

20

Ахмад багш нарын холбоо

2 000 000

Дүн

30 000 000