УРИЛГА

2023.05.02
Говь-Алтай аймгийн төв Есөнбулаг сумын Солонго хорооллын нутаг дэвсгэрт баригдах амины орон сууцны хорооллын бүсэд инженерийн шугам сүлжээ, ногоон байгууламж, тохижилт гэх мэт иж бүрэн цогцолбор бүхий “АМИНЫ ОРОН СУУЦ”-ыг өөрийн хөрөнгөөр барьж, ашиглалтад оруулах хүсэлтэй ОРОН НУТГИЙН АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮДИЙГ (барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй) урьж байна. Сонирхсон аж ахуйн нэгжүүдийн саналыг