ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2016.01.11