Үнийн тогтвортой байдал бидний амьдралд яагаад чухал вэ

2017.10.27