Иргэн та цэргийн бүртгэлдээ хамрагдаж, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлнэ үү

2022.12.12