агентлагуудын дарга, ахлах мэргэжилтэн, дотоод ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулагдлаа

2017.01.24

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс, Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Хууль, эрхзүйн хэлтсийн хамтарсан агентлагуудын дарга, ахлах мэргэжилтэн, дотоод ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын “Иргэний танхим”-д зохион байгуулагдаж 90 орчим хүн оролцлоо.