ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3 УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН, НИЙТ ОРОЛЦОГЧ КОМПАНИЙ ШАЛГАРСАН, ШАЛГАРААГҮЙ ҮНДЭСЛЭЛ

2017.09.15